Hưng Hà tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Ngày 29/10/2021

              Nhằm giữ vững thành quả phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ an toàn cho nhân dân, đồng thời phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Huyện ủy Hưng Hà đã có công văn số 367 ngày 27/10/2021 về việc lãnh đạo, chỉ đạo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Description: https://hungha.thaibinh.gov.vn/upload/80590/fck/files/7abdfe79730e0ab3f6cf36bd49b0e2c1(4).jpg Description: https://hungha.thaibinh.gov.vn/upload/80590/fck/files/7abdfe79730e0ab3f6cf36bd49b0e2c1(4).jpg

                           Khu cách ly tập trung của huyện Hưng Hà

         Công văn yêu cầu các Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, phòng,  ngành. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt  và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 128/ NQ- Cp của TT Chính phủ, Bộ y tế và các Bộ ngành Trung ương, của tỉnh về “ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; các cấp, các ngành, địa phương , đơn vị và nhân dân trong huyện tuyệt đối không chủ quan, lơ là, xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chịu trách nhiệm về công tác về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chức năng, nhiệm vụ phân công, phân cấp, địa bàn quản lý; phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, chủ động của mỗi cá nhân và người dân trong công tác phòng, chống dịch. Nghiêm túc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân lơ là, chủ quan, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở cấp độ theo tinh thần tại Công điện số 10 ngày 16/10/2021 của UBND tỉnh; đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đọa phòng, chống Covid-19 các xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng , chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động để người dân nắm rõ, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện khai báo y tế chính xác, kịp thời ngay sau khi từ tỉnh ngoài về địa phương và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ y tế. Tiếp tục tăng cường vai trò hoạt động của tổ tự quản, tổ Covid-19 cộng đồng trong việc nắm bắt tình hình từng cụm dân cư, hộ gia đình./.


Tổng lượt xem bài viết là: 50
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác