1. Hội đồng nhân dân
  • Ông Lê Xuân Thùy

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0986.628.438

  • Ông Dương Văn Kỹ

   Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

   SĐT: 0337.940.163

  1. Ủy ban nhân dân
   • Ông Trần Xuân Đôn

    Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0976.189.831

   • Ông Nguyễn Trọng Tuệ

    Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    SĐT: 0399.243.258

   • Ông Nguyễn Trọng Công

    Chức vụ: Thành viên

    SĐT: 0984.262.238

   • Ông Nguyễn Thế Đàm

    Chức vụ: Thành viên

    SĐT: 0987.315.569

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Ông Phan Bá Dũng

     Chức vụ: Công chức TP-HT

     SĐT: 0369.290.259

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Ông Trần Văn Nin

      Chức vụ: Công chức VHTT-TT

      SĐT: 0396.172.999

     • Ông Nguyễn Ngọc Hân

      Chức vụ: Công chức LĐTBXH

      SĐT: 0986.572.735

     1. Công an xã
      • Ông Nguyễn Trọng Công

       Chức vụ: Trưởng Công an xã

       SĐT: 0984.262.238

      • Ông Nguyễn Văn Tề

       Chức vụ: Phó công an xã

       SĐT: 0913.291.495

     2. Phòng địa chính - xây dựng
      • Ông Nguyễn Ngọc Bưởi

       Chức vụ: Công chức địa chính

       SĐT: 0975.522.104

      • Ông Phan Văn Hùng

       Chức vụ: Cán bộ GTTL- xây dựng

       SĐT: 0987.544.230

     3. Phòng văn phòng – thống kê
      • Ông Phan Bá Vê

       Chức vụ: Công chức VP-TK

       SĐT: 0964.229.513

     4. Trạm y tế xã
      • Ông Phạm Kiều Hưng Quyền

       Chức vụ: trạm trưởng Trạm y tế xã

       SĐT: 0965.130.266

      • Bà Đinh Thị Thược

       Chức vụ: Phó trạm trưởng Trạm y tế xã

       SĐT: 0978.286.281

      • Ông Vũ Ngọc Kết

       Chức vụ: Cán bộ dân số

       SĐT: 0386.683.035

     5. BCH quân sự xã
      • Ông Nguyễn Thế Đàm

       Chức vụ: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

       SĐT: 0987.315.569

      • Ông Nguyễn Văn Lập

       Chức vụ: Chỉ huy phó BCHQS xã

       SĐT: 0358.953.770

     6. Phòng tài chính - kế toán
      • Ông Phan Bá Cát

       Chức vụ: Công chức TC-KT

       SĐT: 0985.828.956

   2. Thôn ...
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Thôn ...
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Thôn ...
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Thôn ...
     • Chưa cập nhật dữ liệu